Tjenester

 • Prosjektledelse

 • Byggeledelse

 • Prosjekteringsledelse

 • HMS/SHA planer

 • Oppfølging HMS/SHA

 • Beskrivelser bygg og anlegg

 • Kontrahering (kontrahering valgt leverandør)

 • Anbudsprosesser(innhenting, evaluering, innstilling) offentlig og privat.

 • Byggelånsoppfølging

 • Ansvarlig søker

 • Brannprosjektering

 • Fremdriftsplanlegging

 • Utarbeidelse av Kvalitetsplan/system for
  bedrifter

Om Oss

Kile Prosjekt AS ble opprettet i feb. 2013 og er en videreføring av Steinar Kile Byggadministrasjon som ble startet i 2007. Kile Prosjekt AS har 23 årserfaring innen prosjekt og byggeledelse innen bygg og anlegg. Kile Prosjekt As har gode samarbeidspartnere innen prosjekt og byggeledelse. Kile Prosjekt AS har som mål å utføre alle oppdrag på en god og fagmessig måte til kundens tilfredshet. Prosjekt og byggeledelse er en viktig del av en byggeprossess og med riktig organisering, kan en byggherre spare penger og tid.

Kile Prosjekt AS tilpasser sin rolle ihht kundens ønsker. Kile Prosjekt AS utfører oppdrag for mange forskjellige kunder både offentlige og private kunder er.: Kommuner, staten, banker, Vegvesenet, Industrien, private utbyggere og entreprenører. Kile Prosjekt AS har gjennom lang og variert erfaring utarbeidet kvalitetsikringssystemer og rutiner som sikrer en god og trygg gjennomføring av
byggeprosjekter.

Kile Prosjekt AS
Holskogveien 48
4624 Kristiansand
Orgnr: 999181649
www.kileprosjekt.no
null
Steinar Kile
Daglig leder /
Prosjekt- og byggeleder
Telefon: 91315907
Epost: steinar@kileprosjekt.no
null
Kristian Kile
Teknisk tegning

Telefon: 91315907
Epost: kristian@kileprosjekt.no